Tietosuojaseloste

Lämmin kiitos mielenkiinnostasi Eezy Spiritin palveluita kohtaan. Palveluidemme toteuttamiseksi tarvitsemme muutamia tietoja organisaatiostasi sekä organisaatiosi yhteyshenkilöistä. Käsittelemme näitä tietoja ehdottoman luottamuksellisesti.

Tässä tietosuojaselosteessa pyrimme kertomaan mahdollisimman läpinäkyvästi, miten käsittelemme tietojasi. Tutustu selosteeseen rauhassa ja ota meihin rohkeasti yhteyttä, mikäli sinulla herää kysymyksiä.

 

1. Rekisterinpitäjä

Eezy Spirit Oy (ent. Corporate Spirit Oy 1990870-5)
Metsänneidonkuja 8
02130 Espoo

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Aino-Maria Hansén
Quality Manager
info@corporatespirit.fi

 

2. Rekisterin nimi

Corporate Spiritin nykyisiin tai potentiaalisiin asiakkuuksiin ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva asiakas- ja markkinointirekisteri.

 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Rekisteröidyt Käsittelyn tarkoitus Käsittelyperuste
Asiakkaat (yhteyshenkilöt) Asiakassuhteen hoitaminen,
hallinta ja kehittäminen
Rekisterinpitäjän oikeutettu etu
Potentiaaliset asiakkaat ja verkkosivuston käyttäjät Corporate Spiritin ja yhteistyökumppaneiden
markkinointi

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

 

 

4. Rekisteriin tallennettavat tiedot

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaisia tietoja rekisteröidyitä:

Etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Suoramarkkinointikielto
Corporate Spiritin asiakassegmentointiin liittyviä luokituksia
Rekisteröidyn julkisiin lähteisiin perustuva työhistoria
Corporate Spiritin yhteydenotot rekisteröidylle
Organisaatio ja asema
Organisaation toimialaluokka
Organisaatiokoko ja liikevaihto tai -luokka
Organisaation yhteystiedot
Muita organisaation toimintaa kuvaavia luokittelutietoja markkinoinnin kohdentamista varten.

 

5. Tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, yhteistyökumppanien rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä myös erilaisten markkinointitoimenpiteiden, kuten arvontojen, kilpailujen ja tapahtumien yhteydessä.

 

6. Tietojen luovutus

Tietoja voidaan luovuttaa ja siirtää Corporate Spiritin alihankkijoiden yksiköille henkilötietolain rajoituksin sekä viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Näissä tapauksissa tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

 

7. Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein ja salasanoin suojattuja.

Ainoastaan rekisterinpitäjällä ja sen toimeksiannosta toimivien yritysten yksilöidyillä työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

 

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: info@corporatespirit.fi

 

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

 

Suoramarkkinointikielto
Sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meitä käyttämästä tietojasi suoramarkkinointiin. Emme koskaan myy tai muutoin luovuta henkilötietojasi muille tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia sinuun.

Hankimme verkkomainontaa mm. Facebookilta ja Googlelta. Nämä yhtiöt eivät kuitenkaan koskaan saa henkilötietojasi eikä tällaisessa mainonnassa ole kyse suoramarkkinoinnista, vaan se perustuu evästeisiin. Lue lisää sivultamme Evästeet.

 

Poisto-oikeus
Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi ja poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot.

 

Valitusoikeus
Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä (ohjeet valituksen tekemiseen).