#innostavimmat

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela

Työntekijöitä   199
Toimipaikat:   Espoo ja asiamiesverkosto ympäri Suomen
Toimitusjohtaja:   Päivi Huotari
Henkilöstöjohtaja:   Minna Gardemeister
Johtamismotto:  

Työssään hyvinvoiva työntekijä tuottaa parhaan asiakaskokemuksen vakuutetuillemme!

Aikaisemmat listavuodet:   -
Nettisivu:   www.mela.fi
www.juurevajoukko.fi
Facebook: Juureva joukko, Apurahansaajien Mela
Twitter: @Melaviestinta

Mela vakuuttaa maatalousyrittäjät ja apurahansaajat
Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela hoitaa maaseudun yrittäjien sekä apurahansaajien sosiaaliturvaa kattavasti ja tehokkaasti. Mela tarjoaa viljelijöille, kalastajille, poronhoitajille ja metsänomistajille sekä apurahansaajille monipuolista turvaa eri elämäntilanteisiin.

Mela on enemmän kuin eläkelaitos
Huolehdimme asiakkaidemme lakisääteisistä työeläke- ja työtapaturmavakuutuksista. Hoidamme myös vapaa-ajan tapaturmavakuutusta, ryhmähenkivakuutusta, luopumistukea, Mela-sairauspäivärahaa, maatalouslomitusta ja annamme työhyvinvointi- ja työturvallisuusopastusta. Melan tarjoamasta sosiaaliturvasta nauttii noin 200 000 asiakasta, vakuutettua ja eläkkeensaajaa. 

Visio ja missio

Missio:

Toiminta-ajatuksemme on parantaa maatalousyrittäjien ja apurahansaajien hyvinvointia elämän eri vaiheissa tarjoamalla kattavaa sosiaaliturvaa ja palvelua asiantuntevasti ja asiakasläheisesti.

Visio: 

Turvaamme arkeasi, tuemme työtäsi! 
Olemme toteuttamassa ja kehittämässä asiakkaidemme sosiaaliturvaa ja hyvinvointia. Varmistamme, että toimintamme on asiakasläheistä ja kustannustehokasta. Henkilöstömme osaaminen vastaa toimintaympäristömme muuttuvia tarpeita. 

Asiakaslupaus: Palveleva Mela – asiakkaan parhaaksi

Palveluperiaatteet

  • Olen läsnä, kuuntelen ja kartoitan. 
  • Arvostan asiakkaitamme ja työtäni.
  • Olen asiantuntija asiakkaan parhaaksi. 
  • Hoidan Mela-turvan tehokkaasti yhteistyöllä.

Hyvä asiakaskokemus vaatii asiakkaiden tarpeiden ja odotusten ymmärtämistä sekä niihin vastaamista. Melassa hyvä palvelu lähtee aina asiakkaidemme arvostamisesta ja oikeasta palveluasenteesta. Hyvän asiakaskokemuksen varmistamiseksi ja toimintamme edelleen kehittämiseksi sujuvoitamme aktiivisesti asiakaspalveluprosesseja. Olemme myös määritelleet Melan palveluperiaatteet.
Päivittäisessä työssä palveluperiaatteet ohjaavat meidät yhdessä toimimaan oikein ja tehokkaasti, asiakkaidemme parhaaksi. Tuotamme Mela-turvaa asiantuntevasti ja tehokkaasti, asiakasta kuunnellen ja arvostaen – palveluperiaatteidemme mukaisesti.

Arvot

  • asiakkaan arvostaminen
  • yhteistyö ja avoin johtamistapa
  • laadukas palvelu
  • taloudellisuus


Omistautuneisuuden rakennuspalikat

Työssään hyvinvoiva työntekijä tuottaa parhaan asiakaskokemuksen vakuutetuillemme!


Innostavaa yrityskulttuuria kuvastava käytäntö

Olemme yhdessä henkilöstön, asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa määritelleet Hyvän Mela palvelun periaatteet (palveluperiaatteet). Nämä periaatteet ohjaavat meidät toimimaan yhdessä oikein ja tehokkaasti asiakkaidemme parhaaksi. Henkilöstö sitoutettiin periaatteisiin pelillistämisen keinoin. Periaatteet on viety arjen toimintaamme muun muassa johtamisjärjestelmän, tuloskorttien, tavoiteasetannan, kehityskeskusteluiden ja palkitsemisen kautta.