Kriteerit

Kriteerit tunnustuksen hyödyntämiseen

Eezy Spirit myöntää vuosittain asiakasorganisaatioilleen toteutettujen henkilöstötutkimusten tulosten perusteella 
Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustuksia
. Parhaisiin tuloksiin yltäneet organisaatiot saavat käyttöönsä maksutta heti tutkimustulosten valmistuttua Suomen innostavimmat työpaikat -työnantajakuvamarkkinointiin suunnitellun markkinointipaketin.

Suomen Innostavimmat työpaikat -tunnustuksen myöntäminen

Eezy Spirit myöntää henkilöstötutkimustulosten perusteella organisaatioille luokituksia (C-AAA), joista parhaisiin luokituksiin päässeet saavat Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustuksen. Heidän tuloksensa ovat selvästi suomalaisorganisaatioiden keskimääräisiä tuloksia paremmat. Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustus myönnetään vähintään 30 henkeä Suomessa työllistäville organisaatioille (y-tunnus Suomessa ja omat verkkosivut). Tunnustus perustuu määriteltyyn henkilöstön omistautumisen tasoon ja Eezy Spiritin määrittelemään viitenormiin. Tunnustuksen saaminen edellyttää ko. viitenormin selkeää ylittämistä.

Palkitseminen

Eezy Spirit julkaisee vuosittain helmikuussa järjestettävässä Suomen innostavimmat työpaikat -kutsuvierastilaisuudessa listan kaikista suomalaisista organisaatioista paremmuusjärjestyksessä, jotka ovat saavuttaneet tunnustuksen. Yritykset listataan koon mukaan sarjoihin: pienet organisaatiot (30-149 henkilöä työllistävät), keskisuuret organisaatiot (150-1000 henkilöä työllistävät) ja suuret organisaatiot (yli 1000 henkilöä työllistävät). Vuosittain palkitaan kunkin sarjan parhaisiin tuloksiin yltäneet organisaatiot sekä Suurin nousija (parantanut eniten tulostaan aiempaan vuoteen verrattuna).

Tunnustuksen käyttö

Organisaatiolla, jolle on myönnetty Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustus, on oikeus viitata siihen ja käyttää sitä siihen kirjatun vuoden aikana. Tunnustukseen liittyvien logojen tarkkoja malleja on saatavissa Eezy Spirit Oy:ltä.

  • Tunnustusta kuvaavaa logoa saa käyttää kirjelomakkeissa, luetteloissa, esitteissä ja muussa painetussa ja sähköisessä markkinointimateriaalissa. Jos em. materiaalissa mainitaan muitakin kuin tunnustuksen saaneisiin toimintoihin kuuluvia yksiköitä, on tunnustuksen kattavuus käytävä ilmi.
  • Logoa ei saa missään olosuhteissa käyttää suoraan tuotteissa tai tuotepakkauksissa siten, että logo voidaan yhdistää tuotteen laadun takeeksi.

Suomen Innostavimmat työpaikat -näkyvyys

Eezy Spirit Oy julkaisee kunkin organisaation luvalla organisaation nimen Suomen innostavimmat työpaikat -listauksessa näiden ohjeiden mukaisesti markkinointikanavissaan (verkkosivustollaan www.innostavimmat.fi sekä Linkedin– ja Facebook-tileillään).

Lisätiedot

Eezy Spirit Oy: Itämerenkatu 3 B, 00180 Helsinki, www.innostavimmat.fi