#innostavimmat

Fingrid Oyj

Työntekijöitä   308 (vakituiset 2017 vuoden lopussa)
Liikevaihto (2016):   586 M€
Toimipaikat:   Helsinki, Hämeenlinna, Petäjävesi, Varkaus, Oulu, Rovaniemi
Toimitusjohtaja:   Jukka Ruusunen
Henkilöstöjohtaja:   Tiina Miettinen
Johtamismotto:   Jokainen on oman työnsä toimitusjohtaja. Jokainen toimii osana joukkuetta, ottaa vastuun omasta työstään, uudistumisestaan ja tulosten saavuttamisesta sekä on rohkea ja avoin uusille ajatuksille.
Aikaisemmat listavuodet:   2017
Nettisivu:   www.fingrid.fi

Fingrid Oyj on yritys, joka vastaa sähkönsiirtojärjestelmän toimivuudesta Suomessa. Tämä tarkoittaa, että olemme vahvasti mukana kehittämässä yhteiskuntaamme, sillä toiminnallamme on suora vaikutus suomalaisten hyvinvointiin ja jokapäiväiseen elämään. Päätehtävämme on siirtää sähköä kantaverkon välityksellä tuotantolaitoksilta paikallisille jakeluyhtiöille. Nämä puolestaan siirtävät sähköä loppukuluttajille. Kantaverkon kautta kulkeekin noin 75 prosenttia Suomessa käytetystä sähköenergiasta.

Pidämme huolen, että sähkön välitys on häiriötöntä ja että sähkön tuotanto pysyy kulutuksen suhteen tasapainossa. Jotta tämä on mahdollista, sähköverkkoa kunnostetaan ja rakennetaan jatkuvasti. Yksi Fingridin tärkeimmistä tehtävistä on lisäksi sähkömarkkinoiden edistäminen. Tätä tuemme pitämällä siirtoyhteydet toimivina eri maiden välillä. Sähkön siirto ja myynti tapahtuvat avoimilla markkinoilla. Suomesta yrityksellämme on suorat yhteydet Ruotsiin, Norjaan, Viroon ja Venäjälle. Tehokkaasti toimivat yhteiseurooppalaiset sähkömarkkinat ovat jokaisen kuluttajan etu.

Koemme tekevämme työtä, jolla todella on merkitystä. Siksi kaiken mitä teemme, teemme huolella. Tämän mahdollistaa ammattitaitoinen, motivoitunut ja innovatiivinen henkilöstömme. Pyrimmekin ylläpitämään mahdollisimman avointa ja yhteisöllistä työympäristöä, jossa on hyvä työskennellä. Tämä herättää luottamusta myös yrityksemme ulkopuolella. 

Visio ja missio

Missio: Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.

Visio: Visionamme on olla sähköverkkotoiminnan esikuva, mikä merkitsee sitä, että

  • olemme arvostettu energiavaikuttaja Suomessa ja kansainvälisesti
  • meidät tunnetaan korkeasta ammattitaidosta ja osaamisesta
  • olemme uudistumiskykyinen ja muutoksiin rohkeasti tarttuva toimija


Asiakaslupaus: Fingrid välittää.Varmasti.

Lupaus kuvastaa monta tärkeätä asiaa. Asiakkaille lupaamme välittää eli siirtää sähköä kantaverkossa käyttövarmasti ja edullisesti. Yhtiön palveluiden laatu on korkeatasoista, sillä käyttöhäiriöiden ja keskeytysten määrät ovat Suomessa pieniä. Fingridin toiminta on tehokasta ja siirtohinta on Euroopan edullisimpia. Samalla se myös kertoo, kuinka yhtiö ottaa kaikessa tekemisessään huomioon vastuullisuuden. Yhtiö on varmistanut vastuullisen toiminnan integroimalla sen osaksi yhtiön strategiatyötä, johtamista ja arjen toimintaa. Välittäminen näkyy myös ihmisistämme huolta pitämisenä. Välittäminen ja hyvinvointi ovat paitsi osa henkilöstöstrategiaamme, myös työyhteisössämme fingridiläiset välittävät toisistaan.

Arvot

  • Avoimuus
  • Tasapuolisuus
  • Tehokkuus
  • Vastuullisuus

Omistautuneisuuden rakennuspalikat

Työn merkitys: Omistautuneisuutta vahvistavat vahva yhteinen arvopohja, merkitykselliset ja itsenäiset työtehtävät. Itsensä johtaminen. Asiantuntijaorganisaatiossa on tärkeämpää johtaa ihmisiä kuin asioita ja antaa asiantuntijoille mahdollisuus mahdollisimman itsenäiseen työskentelyyn. Meillä jokainen on oman työnsä toimitusjohtaja, henkilöstöä osallistetaan päätöksentekoon.

Kehittyminen. Pyrimme yksilöä tukeviin joustaviin työaikaratkaisuihin ja vahvistamaan jokaisen osaamisen kehittymistä. Tarjoamme mahdollisuuden edetä kahdella työuralla: esimiesuralla ja asiantuntijauralla.

Kannustava yrityskulttuuri. Meillä vallitsee yhteistyön ja avoimuuden ilmapiiri.

Innostavaa yrityskulttuuria kuvastava käytäntö

Innostumme ja innostamme yhdessä tekemällä. Meille tärkeää on ajatella enemmän Me kuin Minä. Pyrimme avoimeen, yhteisölliseen, tulokselliseen ja uudistuvaan kulttuuriin. Kuuntelemme aidosti henkilöstöä ja henkilöstön mielipiteitä. Olipa kyseessä suuri investointihanke tai pienempi sisäinen projekti, organisaation asiantuntemus on käytettävissä ja kaveria autetaan. Työn mielekkyyttä ja innostuneisuutta luodaan yhdessä tekemällä, myös epävirallisissa yhteyksissä. Työyhteisömme haastaa leikkimieliseen kilpailuun toinen toisiaan sekä sidosryhmiään pitkin vuotta. Olemme ylpeitä siitä, mitä saamme aikaan työssämme ja sama joukkuehenki huokuu myös vapaa-ajan mittelöissä. Tapahtumat ja tempaukset joihin osallistumme, valikoidaan henkilöstön ehdotusten pohjalta.