#innostavimmat

Sanoma Pro

Olemme Suomen suurin oppimateriaalikustantaja ja oppimisen edelläkävijä.  Olemme läsnä yli 3 000 suomalaisen oppilaitoksen arjessa. Tuotamme pedagogisesti laadukkaita tuotteita, jotka innostavat opettamaan ja oppimaan sekä saavuttamaan hyviä oppimistuloksia. Teemme ja kehitämme tuotteitamme tiiviisti yhdessä alan parhaimpien asiantuntijoiden, opettajien ja oppilaiden kanssa. 

Liiketoimintamme koostuu painetuista ja digitaalisista oppimateriaaleista ja palveluista, Oppi&ilo-tuoteperheen tietoja ja taitoja kehittävistä tuotteista sekä TutorHousen opetuspalveluista. Olemme osa Sanoma-konsernin Sanoma Learning -liiketoimintaryhmää.

Meillä työskentelee 170 asiantuntijaa monenlaisissa rooleissa: kustannustoimittajina, sovellusasiantuntijoina, devaajina, asiakasneuvojina, projektipäälliköinä, graafisina suunnittelijoina, ohjelmoijina, markkinointipäälliköinä, myyntipäälliköinä ja controllereina. Valtaosa henkilöstöstämme työskentelee Sanoman Kampuksen Ruoholahden toimipisteessä ja reilu kymmenen muualla Suomessa.   


Omistautuneisuuden rakennuspalikat

Työntekijöidemme omistautuneisuus kumpuaa ennen kaikkea työmme merkityksellisyydestä. Tämän lisäksi panostamme hyvinvoivan työyhteisön ja osaamisen kehittymisen eteen tehtävään työhön. Meillä on osaava henkilökunta ja rento ilmapiiri.

Teemme merkityksellistä työtä.  Teemme yhteiskunnallisesti merkittävää työtä suomalaisen koulutuksen ja oppimisen eteen. Tekemämme oppimateriaalit ja opetusratkaisut vahvistavat oppimista ja auttavat oppilaita kehittämään kykyjään ja lahjojaan. Tukemalla oppimista olemme mukana rakentamassa yhteiskuntaa. Saamme tehdä työtä lapsien ja nuorten oppimisen tukemiseksi.

Panostamme työyhteisömme hyvinvointiin. Edistämme yhteisömme hyvinvointia esimerkiksi huolehtimalla, että meillä on toimivia tiimejä, osallistavaa viestintää ja eri keinoja yhteishengen vaalimiseen. Matala organisaatiomme tukee onnistunutta vuoropuhelua tehtävästä riippumatta. Valtaosa henkilöstöstämme työskentelee yhdessä, avoimessa tilassa, jolloin kohtaamisia syntyy luontevasti. Vauhdikkaassa työarjessa koemme tärkeäksi nostaa yhteishenkeä juhlimalla onnistumisia ja viettämällä aikaa yhdessä. Meillä työntekijät itse toimivat vaikuttavimpina ja tärkeimpinä yhteishengen nostattajina. Esimerkiksi työntekijöistä koostuva virkistystoimikunta huolehtii, ettei kenelläkään hymy hyydy ja että rentous ja hassuttelukin ovat osa työarkemme.

Innostamme oppimaan. Työmme kautta innostamme asiakkaitamme oppimaan, mutta yhtä tärkeää on henkilöstömme osaamisen kehittyminen. Pyrimme tuomaan oppimisen osaksi kaikkea toimintaamme tarjoamalla henkilöstölle monipuoliset ammatillisen kehittymisen ja kouluttautumisen mahdollisuudet. Kannustamme kaikkia työntekijöitämme itsensä kehittämiseen. Koulutuksen keinoin panostamme myös erityisesti hyvään esimiestyöhön ja johtamiseen.


Innostavaa yrityskulttuuria kuvastava käytäntö

Vuodesta 2015 olemme järjestäneet vuosittain Look Ahead –seminaarin, jossa nimensä mukaisesti suunnataan katseet tulevaan. Seminaariin osallistuu koko henkilökuntamme. Päivän teemat vaihtuvat vuosittain, mutta tavoitteena on aina innostaa sanomaprolaisia työssään, saada yhteisiä oivalluksia ja tuoda yhteen koko iso tiimi. 

Sanoma Pro on Suomen suurin oppimateriaalikustantaja. Meillä työskentelee 170 asiantuntijaa.