#innostavimmat

Inex Partners Oy

InexPartners_neliväri300x160

Inex Partners Oy on SOK:n omistama logistiikkayhtiö. Inexin tehtävä on tuottaa varastointi-, kuljetus ja muut logistiikkapalvelut S-ryhmän päivittäis- ja käyttötavaraketjuille.


Omistautuneisuuden rakennuspalikat

Jatkuva kehittyminen ja luottamus


Innostavaa yrityskulttuuria kuvastava käytäntö

Matalan kynnyksen periaate palautteessa sekä ideoinnissa. Kaikki palautteet ja kehitysideat käydään läpi, niihin vastataan ja mahdollisuuksien mukaan toteutetaan.