#innostavimmat

Fingrid Oyj

fingrid90px
  • TYÖNTEKIJÖITÄ: 380
  • LIIKEVAIHTO (2017): 672 miljoonaa euroa
  • TOIMITUSJOHTAJA: Jukka Ruusunen
  • JOHTAMISMOTTO: Jokainen on oman työnsä toimitusjohtaja. Jokainen toimii osana joukkuetta, ottaa vastuun omasta työstään, uudistumisestaan ja tulosten saavuttamisesta sekä on rohkea ja avoin uusille ajatuksille.
  • KOTISIVUT: www.fingrid.fi

Fingrid Oyj on yritys, joka vastaa sähkönsiirtojärjestelmän toimivuudesta Suomessa. Olemme vahvasti mukana kehittämässä yhteiskuntaamme, sillä toiminnallamme on suora vaikutus suomalaisten hyvinvointiin ja jokapäiväiseen elämään. Sähköjärjestelmä on suuren muutoksen alla ja ilmastonmuutoksen keskiössä. Suomen kantaverkkoyhtiö Fingridiltä odotetaan aktiivista panosta energiamurroksessa tulevaisuuden markkinaehtoisen, puhtaasti tuotetun energian ja sähköjärjestelmän muovaajana. Työtä tehdään yhdessä markkinatoimijoiden, viranomaisten ja poliittisten päättäjien kanssa.

Päätehtävämme on siirtää sähköä kantaverkon välityksellä tuotantolaitoksilta paikallisille jakeluyhtiöille. Nämä puolestaan siirtävät sähköä loppukuluttajille. Pidämme huolen, että sähkön välitys on häiriötöntä ja että sähkön tuotanto pysyy kulutuksen suhteen tasapainossa. Jotta tämä on mahdollista, sähköverkkoa kunnostetaan ja rakennetaan jatkuvasti. Yksi Fingridin tärkeimmistä tehtävistä on lisäksi sähkömarkkinoiden edistäminen. Tätä tuemme pitämällä siirtoyhteydet toimivina eri maiden välillä. Sähkön siirto ja myynti tapahtuvat avoimilla markkinoilla. Suomesta yrityksellämme on suorat yhteydet Ruotsiin, Norjaan, Viroon ja Venäjälle.

Koemme tekevämme työtä, jolla todella on merkitystä. Siksi kaiken mitä teemme, teemme huolella. Tämän mahdollistaa ammattitaitoinen, motivoitunut ja innovatiivinen henkilöstömme. Pyrimmekin ylläpitämään mahdollisimman avointa ja yhteisöllistä työympäristöä, jossa on hyvä työskennellä. Tämä herättää luottamusta myös yrityksemme ulkopuolella. 


Omistautuneisuuden rakennuspalikat

Työn merkitys: Omistautuneisuutta vahvistavat vahva yhteinen arvopohja sekä merkitykselliset ja itsenäiset työtehtävät. Yhteiskunnallisesti tärkeä tehtävämme sähköjärjestelmän muutoksen mahdollistajana ja sitä myöten puhtaamman maapallon takaajana tuleville sukupolville innostaa henkilöstöämme.

Itsensä johtaminen. Asiantuntijaorganisaatiossa on tärkeämpää johtaa kyvykkäitä ihmisiä kuin pelkkiä asioita, ja antaa asiantuntijoille mahdollisuus mahdollisimman itsenäiseen työskentelyyn. Henkilöstöä osallistetaan päätöksentekoon. Meillä jokainen on oman työnsä toimitusjohtaja!

Kehittyminen. Pyrimme yksilöä tukeviin joustaviin työaikaratkaisuihin ja vahvistamaan jokaisen osaamisen kehittymistä. Tarjoamme mahdollisuuden edetä kahdella työuralla: esimiesuralla ja asiantuntijauralla. Henkilöstöä kannustetaan kehittymään niin oman työn sisällöissä kuin työyhteisötaidoissakin. Kehityskeskusteluissa kannustetaan kehittymään palautteenantajina ja -vastaanottajina, ja tiiminä toteutetut ryhmäkehityskeskustelut kannustavat osaamisen jakamiseen sekä avunpyytämiseen ja -tarjoamiseen.

Kannustava yrityskulttuuri. Meillä vallitsee yhteistyön ja avoimuuden ilmapiiri.


Innostavaa yrityskulttuuria kuvastava käytäntö

Innostumme ja innostamme yhdessä tekemällä. Pyrimme avoimeen, yhteisölliseen, tulokselliseen ja uudistuvaan kulttuuriin. Kuuntelemme aidosti henkilöstöä ja henkilöstön mielipiteitä. Esimerkiksi uusi työaikamallikäytäntö luotiin yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Olipa kyseessä suuri investointihanke tai pienempi sisäinen projekti, organisaation asiantuntemus on käytettävissä ja kaveria autetaan. Intran Virta-keskustelupalsta kuplii aktiivisena, kun henkilöstö jakaa ideoitaan, vinkkaa ajankohtaisista asioista tai pyytää toisiltaan apua.

Työn mielekkyyttä ja innostuneisuutta luodaan yhdessä tekemällä, myös epävirallisissa yhteyksissä. Työyhteisömme haastaa toinen toisiaan sekä sidosryhmiään leikkimieliseen kilpailuun pitkin vuotta. Erilaiset Hackathonit ja HoxHuntit virkistävät arkea ja testaavat omia ja yhteisiä hoksottimia. Olemme ylpeitä siitä, mitä saamme aikaan työssämme, ja sama joukkuehenki huokuu myös vapaa-ajan mittelöissä. Fingrid Young Professionalsit ja henkilöstöyhdistys Kehyksen aktiivit järjestävät yllättävää ja virkistävää tekemistä vapaa-ajalle, erilaisten kerhojen kautta haastetaan muita organisaatioita urheilukisoihin ja oman yhtiön väkeä hyödynnetään omien tapahtumien liikuttajina. Tapahtumat ja tempaukset joihin osallistumme, valikoidaan henkilöstön ehdotusten pohjalta.

Sisäisiin valmennusohjelmiin synnytetään imua suunnittelemalla monimuotoiset valmennussisällöt ja oppimismenetelmät sekä osallistujat haetaan ja haastetaan mukaan videorekrytoinnin kautta. Valmennusohjelmien kautta henkilöstö sitoutetaan mukaan osaamisen jakamiseen ja muutoslähettiläinä toimimiseen. Olemme saaneet jo todistaa monia huippuhetkiä uskaliaasti heittäytyvien ja uusia toimintatapoja kokeilevien asiantuntijoiden äärellä!