#innostavimmat

Encore Ympäristöpalvelut Oy

encore_ymparistopalvelut_rgb
  • TYÖNTEKIJÖITÄ: 131
  • LIIKEVAIHTO (2017): 75,4 miljoonaa euroa
  • TOIMITUSJOHTAJA: Petri Aaltonen
  • JOHTAMISMOTTO: Rohkeus, vastuullisuus, luottamus, kumppanuus
  • KOTISIVUT: www.encorepalvelut.fi

Encore Ympäristöpalvelut on perustettu vuonna 1943. Toimimme pitkään nimellä Paperinkeräys, ja ympäristöalan pioneerina opetimme suomalaiset kierrättämään 1940-luvulla. Tänään tarjoamme monipuolisen valikoiman yritysten älykkäitä ympäristöpalveluita vuokralavoista eri materiaalien kierrätykseen ja energiaratkaisuihin. Puhtaan tulevaisuuden rakentaminen on yhteinen asiamme –   autamme asiakkaitamme kääntämään sen kilpailueduksi.

Encore Ympäristöpalvelut on johtava graafisen paperin tuottajavastuun toteuttaja, ja hoidamme myös muita tuottajavastuun alaisia materiaaleja. Meillä on valtakunnallinen aluekeräys- ja tuotantoverkosto. Tuhansia tonnia erilaisia materiaaleja kulkee vuosittain kauttamme hyötykäyttöön.

Visio: Kertakäyttökulttuurista puhtaaseen tulevaisuuteen

Missio: Olemme kiertotalouden uudistaja ja älykkäiden palveluratkaisuiden tarjoaja

Arvot: rohkeus, vastuullisuus, luottamus, kumppanuus.

 

Omistautuneisuuden rakennuspalikat

Yrityksen arvot ohjaavat toimintaamme

Rohkeus

Meillä on uskallusta haastaa aikansa eläneitä ajattelu- ja toimintatapoja, myös omiamme. Meillä on rohkeutta kokeilla ja oppia – ainoastaan siten voimme tulla kiertotalouden uudistajaksi.

Vastuullisuus

Toimimme mahdollisimman kestävällä tavalla sekä sovitamme yhteen omat ja muiden tavoitteet ja odotukset. Kannamme jokainen vastuuta siitä, että ympäristö voi paremmin, asiakkaamme ovat tyytyväisiä, henkilöstömme voi hyvin ja toimintamme on kestävällä taloudellisella pohjalla.

Luottamus

Luottamus on työhyvinvoinnin ja uudistumisen perusta. Toimimme oikeudenmukaisesti noudattaen yhteisiä sääntöjä, jotka ovat kaikkien tiedossa ja kaikille samat. Sanaamme voi luottaa.

Kumppanuus

Kukaan ei pärjää yksin. Onnistumiset syntyvät silloin, kun on yhteinen ja merkityksellinen tavoite, jonka saavuttamiseksi jokainen tuo oman ainutkertaisen panoksensa. Kumppanuus on lujalla pohjalla silloin, kun jokaisella on mahdollisuus saavuttaa myös jotain itselle tärkeää.

 

Innostavaa yrityskulttuuria kuvastava käytäntö

Innostavan yrityskulttuurimme perustana on yhdessä tekeminen. Selkeät tavoitteet ja visio ohjaavat toimintaamme. Keskeisessä roolissa on henkilöstön kuunteleminen sekä panostaminen viestintään ja vuorovaikutukseen. Arvojemme mukaisesti kannustamme rohkeuteen, mihin liittyy vahvasti kyseenalaistaminen ja innovointi. Tuemme henkilöstön osallistumista ja avoin vuoropuhelu on meillä kiinteä osa arkea. Korostamme jokaisen omaa vastuuta ja vaikutusmahdollisuuksia työhön ja työympäristöön. Ongelmien sijaan keskitymme ratkaisuihin ja tiedostamme voimavarat ja vahvuudet. Tiedostamme, että kehittämiselle on aina tilaa.