#innostavimmat

Senaatti-kiinteistöt

Työntekijöitä   343
Liikevaihto (2016):   599m€
Toimipaikat:  

Helsinki, Hämeenlinna, Jyväskylä,
Kouvola, Kuopio, Mikkeli, Oulu, Rovaniemi, Tampere, Turku, Vaasa

Toimitusjohtaja:   Jari Sarjo
Henkilöstöjohtaja:   Tina Karike
Johtamismotto:   Avoimuus, yhteistyö ja vastuullisuus
Aikaisemmat listavuodet:   2016
Nettisivu:   www.senaatti.fi

Senaatti-kiinteistöt on valtionhallinnon työympäristökumppani ja toimitila-asiantuntija. Olemme uusien työnteon tapojen ja työympäristöjen suunnannäyttäjä. Keskitetyt ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa ja säästämään toimitilakustannuksissa. Senaatti-kiinteistöjen työympäristöratkaisut on kehitetty kokonaisuutena huomioiden sekä fyysiset, virtuaaliset että sosiaaliset ominaisuudet.

Senaatin monialaiset ammattilaiset huolehtivat valtion kiinteistövarallisuudesta ja sen tehokkaasta käytöstä. Senaatin vastuulla on myös valtion käytöstä poistuneiden kiinteistöjen myynti ja kehittäminen. Vastuullisuus on keskeinen osa Senaatin kaikkea toimintaa.

Visio ja missio

Missio: Olemme valtionhallinnon työympäristökumppani ja autamme asiakkaitamme työskentelemään fiksummin. Tuotamme työympäristöjä, joissa innostutaan, onnistutaan ja viihdytään.

Visio: Suomen valtio on uuden ajan työympäristöjen ja työnteon tapojen edelläkävijä.

Asiakaslupaus: Tavoitteenamme on tuottaa asiakkaillemme yhteistyössä vastuullisen kumppaniverkostomme kanssa työympäristöjä, joiden avulla työn suorituskyky paranee ja valtion tilakustannukset alenevat. Teemme tilaa onnistumiselle.


Arvot

Meille senaattilaisille tärkeitä arvoja ovat ennen kaikkea avoimuus, yhteistyö sekä vastuullisuus. Haluamme toimia avoimesti, se merkitsee meille hyvää kommunikointia, läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta. Saavutamme tuloksia yhteistyöllä asiakkaita kuunnellen. Koemme, että olemalla lähellä asiakasta löydämme parhaat ja kokonaisedullisimmat ratkaisut tämän tarpeisiin, valtion kokonaisedun huomioiden. Olemme myös vastuullisia suunnannäyttäjiä. Valtion työympäristöasiantuntijana tehtävämme on huolehtia, että valtiolla työskennellään fiksusti tuloksellista toimintaa tukevissa työympäristöissä. Vastuullisen toimintamme kautta luomme esikuvan sille, kuinka Suomessa rakennetaan ja ylläpidetään kiinteistöjä.


Omistautuneisuuden rakennuspalikat

Senaattilaisten omistautuneisuutta vahvistavat erityisesti kokemus siitä, että Senaatti-kiinteistöjen arvot ja päämäärät ovat tavoittelemisen arvoisia, palvelut korkealaatuisia, työhyvinvointiin ja työskentely-ympäristön viihtyvyyteen ja toimivuuteen panostetaan sekä yhtiöllä koetaan olevan valoisa tulevaisuus, johon senaattilaiset voivat vaikuttaa. Näillä rakennuspalikoilla luodaan hyvää työntekijäkokemusta ja työnantajakuvaa, jolla mahdollistetaan hyvä asiakaskokemus.


Innostavaa yrityskulttuuria kuvastava käytäntö

Matala organisaatiomme mahdollistaa luontevan keskustelun eri ryhmien välillä, tuemme jatkuvaa osaamisen kehittämistä ja ammattitaidon ylläpitämistä sekä kannustamme henkilöstöä aktiiviseen kokeilukulttuurin kehittämiseen ja uusien työnteon tapojen ideoimiseen. Nämä kaikki elementit luovat yhdessä innostavan työpaikan ja innostavuus pohjaa Senaatti-kiinteistöjen edelläkävijyyttä työympäristöratkaisujen, uusien työnteon tapojen ja tietotyön tuottavuuden saralla.