#innostavimmat

LähiTapiola Palvelut Oy

Työntekijöitä:   1137
Toimipaikat:   Espoo, Tampere, Kuopio, Kokkola
Toimitusjohtaja:   Pekka Antikainen
Henkilöstöjohtaja:   Nina Gros
Aikaisemmat listavuodet:   -
Nettisivu:   www.lahitapiola.fi/henkilo

LähiTapiola-ryhmä on keskinäinen, 100%:sti asiakkaidensa omistama yhtiö, joka toimii paikallisesti 20 alueyhtiönsä kautta. Palvelumme kattavat vahinko- ja henkivakuuttamisen, sijoittamispalvelut sekä työhyvinvoinnin ja yritysten riskienhallinnan. Yhteistyökumppaneinamme ovat Eläkevakuutusyhtiö Elo, S-Pankki sekä terveyspalveluissa Pihlajalinna ja Mehiläinen. Työntekijöitä meillä on noin 3500 ja omistaja-asiakkaita lähes 1,6 miljoonaa. Tavoitteemme on olla Suomen johtava turvallisuuden, terveyden ja talouden kumppani, joka palvelee aina henkilökohtaisesti, lähellä asiakkaitaan. Kaikkea toimintaamme ohjaa yhdessä onnistuminen, yrittäjähenkisyys sekä ennen kaikkea omistaja-asiakkaidemme etu.

Palveluyhtiön tehtävänä yhtiöryhmässä on tuottaa ryhmän yhtiöille yhteisiä palveluita ja liiketoiminnan kehitystä ryhmän ohjauksen ja asiakasyhtiöiden tilausten mukaisesti.

Visio ja missio

Missio: Tehtävämme on turvata asiakkaidemme elämää ja menestystä.

Visio: Elämänturvayhtiönä autamme suomalaisia tekemään arjestaan turvallisempaa, terveellisempää, taloudellisesti menestyksekkäämpää ja turvaamme liiketoiminnan jatkuvuutta ja menestystä. Elämänturva merkitsee asiakkaillemme kokonaisvaltaista ja ennakoivaa palvelua.

Arvot

Toimintaamme ohjaavat arvot:

  • Onnistumme yhteistyöllä
  • Toimimme yrittäjähenkisesti
  • Edistämme omistaja-asiakkaidemme etua

Omistautuneisuuden rakennuspalikat

  • Usko valoisaan tulevaisuuteen
  • Työnantajan tuki ammatillisessa kehityksessä
  • Osallistumis- ja aloitteentekomahdollisuudet tiimitasolla
  • Yhtiötason alttius kuunnella henkilöstöä heitä koskevia päätöksiä tehtäessä
  • Laadukas esimiestyö

Innostavaa yrityskulttuuria kuvastava käytäntö

Pyrimme vahinkokeskeisyydestä vaikuttamiskeskeisyyteen – meillä on aito pyrkimys toimia asiakkaiden turvallisen ja terveellisen elämän puolesta. Tästä esimerkkinä mm. Sankarikoulutus.

Matkalla elämänturvaajaksi. Kuvassa LähiTapiola Palvelut Oy:n viestinnän henkilöstöä.