#innostavimmat

Consti Yhtiöt

Työntekijöitä   1079
Liikevaihto (2016):   261.558 t€
Toimipaikat:   Pääkaupunkiseutu, Tampere, Oulu, Turku, Lahti, Porvoo, Hämeenlinna
Toimitusjohtaja:   Esa Korkeela
Aikaisemmat listavuodet:   2016 (Consti Julkisivut Oy)
Nettisivu:   www.consti.fi

Consti on yksi Suomen johtavista korjausrakentamiseen ja taloteknisiin palveluihin keskittyneistä yhtiöistä. Tarjoamme kattavasti talotekniikan, linjasaneerauksen, korjausurakoinnin sekä julkisivusaneerauksen korjausrakentamisen palveluita ja teknisiä palveluita.

Kohteitamme ovat erilaiset kiinteistöt, kuten asuintalot, erilaiset liiketilat sekä julkiset rakennukset ja arvokohteet. Consti toteuttaa sekä pienet että suuret korjausrakentamisen urakat, joissa vaaditaan monipuolista osaamista ja varmaa kokonaislaatua. Vahvuutemme ovat asiakaslähtöisyys, monipuolisuus, kattava palvelutarjooma sekä innovatiivisten ratkaisujen tarjoaminen.

Constin työt suunnitellaan aina asiakaslähtöisesti, vastuullisesti, avoimesti ja yhteistyötä kunnioittaen. Tavoitteenamme on ihmisten elinympäristön parantaminen – ihmisten ehdoilla.

Yhtiö on perustettu vuonna 2008 ja listautui Helsingin pörssiin vuonna 2015.

Visio ja missio

Missio: Erinomaisella korjausrakentamisen osaamisellamme parannamme rakennuskannan arvoa ja ihmisten elämänlaatua. Asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme tyytyväisyys sekä työntekijöidemme hyvinvointi on toimintamme perusta.

Visio 2021: Constilaisten intohimo on korjata ja kehittää rakennettua ympäristöä kestävästi ja järkevästi. Siksi olemme korjausrakentamisen ykkönen.


Asiaskaslupaukset:


Arvot


Omistautuneisuuden rakennuspalikat

Consti on tunnettu, hyvämaineinen ja haluttu työnantaja. Kattava palvelutarjooma ja konseptoidut asiakaslähtöiset kärkituotteet houkuttelevat hyviä osaajia ja henkilöt sitoutuvat yhdessä tekemiseen. Oikeat ihmiset ja riittävät resurssit läpi organisaation toimivat pohjana kaikelle tekemiselle.

Innostavaa yrityskulttuuria kuvastava käytäntö

Constilla innostavaan yrityskulttuuriin vaikuttavat asiakkaan lähellä työskentely sekä mielenkiintoiset, vaihtuvat työkohteet. Innostavuutta luo osaltaan myös yrityksen voimakas kasvu ja eteenpäinmeno. Consti Yhtiöt Oyj ja sen tytäryhtiöt kannustavat työntekijöitään keksintötoimintaan ja henkilöstö otetaan aktiivisesti mukaan toiminnan kehittämiseen. Constilla ratkaistaan ongelmat yhdessä!